14 Henrietta Street | Georgian townhouse to tenement dwelling

Do chuairt a phleanáil

Do thuras a chur in áirithe

Ní féidir cuairt a thabhairt ar 14 Sráid Henrietta ach ar thuras treoraithe.

Maireann na turais thart ar 75 nóiméad agus moltar áit a chur in áirithe roimh ré.

Amanna na dturas
Dé Céadaoin-Dé Sathairn: 10.00; 11.00; 12.00; 13.00; 14.00; 15.00; 16.00
Dé Domhnaigh: 12.00; 13.00; 14.00; 15.00; 16.00
Dé Luain agus Dé Máirt: Dúnta (seachas saoirí bainc)
Ar oscailt ar Shaoirí Bainc (uaireanta oscailte an Domhnaigh)

Praghas Ticéid
€9.00 do dhaoine fásta
Lamháltas €6.00 (pinsinéir seanaoise, mac léinn, leanbh idir 5 agus 18 mbliana d’aois)
Teaghlach €20.00 (a mhéid le 2 dhuine fhásta agus 3 leanbh)

Tá áirithintí scoile agus grúpa ar fáil ar iarraidh, seol ríomhphost, le do thoil, chuig groups@14henriettastreet.ie

Molaimid go dtagann tú i láthair ar a laghad 10 nóiméad sula mbíonn do thuras le tosú agus cuirimid in iúl duit go bhfuil cuid de na hurláir agus na céimeanna san fhoirgneamh míchothrom agus ar fána géar agus molaimid duit bróga compordacha a chaitheamh mar gheall air sin. Tá an t-ardaitheoir ar fáil idir na hurláir do dhuine ar bith ar mian leo é a úsáid.

Áit a chur in áirithe anois

Conas sinn a aimsiú

Conas sinn a aimsiú

Tá 14 Sráid Henrietta ar thaobh na láimhe clé ar Shráid Henrietta nuair a shiúlann i dtreo Óstaí an Rí ó Shráid Bolton. Is é doras an tí an dara doras i ndiaidh go gcasann tú i dtreo Phlás Henrietta.

Ní ghlacann sé ach 12 nóiméad chun siúl ón Spuaic ar Shráid Uí Chonaill go dtí Sráid Henrietta. Tá sé suite díreach taobh thiar de Shráid Bolton, in aice bharr Shráid Chéipil ar an taobh ó thuaidh den chathair.

Tá an Hugh Lane, Dánlann Chathair Bhaile Átha Cliath, Drioglann Jameson agus ‘Witness History’ in Ard-Oifig an Phoist go léir I ngar.

An áit a bhaint amach

Iompar poiblí

Luas: LÍNE GHLAS LUAS: Ní ghlacann sé ach 5 nóiméad chun siúl ó stadanna Shráid Dhoiminic agus na Cloiche Leithne chuig an teach. LÍNE DHEARG LUAS: Ní ghlacann sé ach 5 nóiméad chun siúl ó stad Shráid Jervis chuig an teach.

Bus: Stopann Bealaí 1, 4, 9, 11, 13, 16, 38, 38A, 40, 46A, 83, 122, 140 go léir laistigh de shiúlóid 10 nóiméad ón teach

DART: Is é an stáisiún is gaire Stáisiún Uí Chonghaile agus ní ghlacann sé ach 25 nóiméad chun siúl ón stáisiún chuig an teach.

Rothair Bhaile Átha Cliath (Dublin Bikes): Glacann sé 3 nóiméad chun siúl ón seastán rothar ar Shráid Bolton chuig an teach.

Bus turasóirí

Tá roinnt turais bus Léim Ann/Léim As ag oibriú sa chathair, agus stopann go leor bealaí i gceantar Shráid Uí Chonaill/Shráid an Phiarsaigh - agus glacann sé idir 10 agus 15 nóiméad chun siúl go dtí 14 Sráid Henrietta.

Carrpháirceáil

Tá páirceáil theoranta Íoc agus Taispeáin ar fáil ar Shráid Henrietta agus tá bá páirceála amháin do dhaoine faoi mhíchumas ann atá suite ag bun na sráide.

I measc na gcarrchlós atá i ngar, tá:

Ionad Parnell, Lána Loftus

Ionad Ilac, Sráid Parnell

Sráid Jervis 

Inrochtaineacht

Déan teagmháil linn roimh ré, le do thoil, má thagann aon saincheisteanna gluaiseachta nó inrochtaineachta aníos duit, lena chinntiú go mbímid réidh chun cabhrú leat teacht ar an bhfoirgneamh. Trí ríomhphost a sheoladh chuig info@14henriettastreet.ie, nó trí ghlao ar +353 1 524 0383

Is féidir níos mó a léamh faoi inrochtaineacht anseo

 

en  |  ga
Eolas Fúinn School Resources Nuacht Teagmháil a Dhéanamh Linn Sign-up to our Newsletter Inrochtaineacht Príobháideachas agus Téarmaí