14 Henrietta Street | Award-winning Dublin Museum ShopBook Now
Shop Book Now

ACMHAINNÍ DO MHÚINTEOIRÍ BUNSCOILE

CLUICHÍ NA dTIONÓNTÁN Á bhFIOSRÚ

Foghlaimeoidh do rang faoi chluichí agus faoi chaitheamh aimsire sna tionóntáin. Bainfidh siad úsáid as píosaí éagsúla fianaise le cluichí in aimsir na dtionóntán a fhiosrú agus úsáidfidh siad a gcuid scileanna mar staraithe chun fianaise nua a bhailiú ar chluichí san am a chuaigh thart agus san am i láthair dá n-iarsmalann féin.

Ag obair mar staraí:

Naisc leis na snáitheanna seo a leanas sa churaclam staire:

Comhtháthú ábhar:

 

View Breathnaigh ar Thascanna 1 - 3: