14 Henrietta Street | Award-winning Dublin Museum ShopBook Now
Shop Book Now

ACMHAINNÍ DO MHÚINTEOIRÍ BUNSCOILE

GNÍOMHAÍOCHT 1: AN tAM ATÁ THART AGUS AN LÁ INNIU

Déanaigí líne ama de bhur gcuid féin de Shráid Henrietta agus pléigí na rudaí a d’athraigh agus nár athraigh le himeacht ama.

Priontáil Gníomhaíocht 1

GNÍOMHAÍOCHT 2: CLUICHÍ Á bhFIOSRÚ

Fiosraígí na cluichí in aimsir na dtionóntán agus bainigí úsáid as bhur scileanna mar staraithe chun fianaise nua a bhailiú do bhur n-iarsmalann ar chluichí san am a chuaigh thart agus san am i láthair.

Priontáil Gníomhaíocht 2

GNÍOMHAÍOCHT 3: NA SCÉALTA Á nINSINT

Samhlaígí lá amháin i saol duine a chónaigh ar Shráid Henrietta san am a chuaigh thart.

Priontáil Gníomhaíocht 3

GNÍOMHAÍOCHT 4: IARSMALANN A DHÉANAMH

Déanaigí líne ama de bhur saol féin agus déanaigí cinneadh faoi na rudaí a bheadh in bhur n-iarsmalann.

Priontáil Gníomhaíocht 4