14 Henrietta Street | Award-winning Dublin Museum ShopBook Now
Shop Book Now

CÚLA4: Siar Linn 1900s at Henrietta Street in Dublin.

NewsStories

Published 19 April 2024

Conas a bhí an saol sna seanlaethanta? Cad a d'ith siad? Conas a d'imir siad? Agus eh... cá ndeachaigh siad go díreach chuig an leithreas...?!" Fáilte go Siar Linn, an seó cluiche nua do pháistí ar chainéal TG4 do pháistí Cúla 4.

Gach seachtain téann an scuad Stairiúil óg ag fiosrú ré eile agus an tseachtain seo thug an Múinteoir John agus an scuad cuairt ar na 1900í ag 14 Sráid Henrietta. Bhí spraoi acu, d'fhoghlaim siad go leor agus ghlac siad páirt i roinnt dúshlán cruthaitheach.

Maith sibh na heachtraitheoirí, leis na láithreoirí @Ray_Cuddihy agus @JohnSharpson, le @macallateo agus le Harry, Joshua, Luisne agus Pippa. Chun blaiseadh a fháil den mhéid a fheiceann agus a fhoghlaimíonn daoine óga faoi chuairt ar ár Músaem, féach ar na cleachtaí is féidir a íoslódáil do leanaí ar ár láithreán gréasáin anseo.

Is féidir féachaint ar gach eipeasóid de Siar Linn ar an Cula 4 Web Playeror féachaint ar an eipeasóid iomlán anseo.


How was life in the olden days? What did they eat? How did they play? And eh... where exactly did they go to the toilet...?!" Welcome to Siar Linn, the new game show for children on TG4's channel for children Cúla 4.

Every week the young History squad explore a different era and this week Múinteor John and the squad visited the 1900s at 14 Henrietta Street. They had fun, learned lots and took part in some creative challenges.

Well done to the adventurers, to presenters @Ray_Cuddihy and @JohnSharpson, to @macallateo and to Harry, Joshua, Luisne and Pippa. For a taste of what young people see and learn about on a visit to our Museum, check out the downloadable exercises for children on our website here.

You can watch all episodes of Siar Linn on the Cula 4 Web Player or watch the full episode here.

VS Live 67201
VS Live 67950
Cula4 1
Cula4