14 Henrietta Street | Award-winning Dublin Museum ShopBook Now
Shop Book Now

ACMHAINNÍ DO MHÚINTEOIRÍ BUNSCOILE

TASC 1: DAOINE A CHÓNAIGH AR SHRÁID HENRIETTA

Caithigí súil ar an dá phictiúr agus ar an bhfíseán de dhaoine a chónaigh ar Shráid Henrietta ag amanna éagsúla:

An Bhantiarna Mary Molesworth<br />
Íomhá ©An Taisce Náisiúnta Íomhánna/Derrick E. Witty
An Bhantiarna Mary Molesworth
Íomhá ©An Taisce Náisiúnta Íomhánna/Derrick E. Witty
Páistí ar Shráid Henrietta<br />
Le caoinchead ó Chumann Ríoga Ársaíochta na hÉireann
Páistí ar Shráid Henrietta
Le caoinchead ó Chumann Ríoga Ársaíochta na hÉireann

Roghnaígí duine amháin ó gach pictiúr nó físeán agus déanaigí plé ar an méid seo a leanas:


 

TASC 2: LITREACHA ÓN AM ATÁ CAITE

 

TASC 3: LÁ DEN SAOL

Cumaigí scéal faoi lá amháin i saol duine de na daoine sna pictiúir ó Thasc 1, óna d(h)earcadh féin. Is féidir libh fianaise a úsáid chun an scéal a dhéanamh níos réalaíche. Is féidir é seo a dhéanamh trí scríobh, tarraingt, péinteáil, cartún a dhéanamh, aisteoireacht, amhránaíocht nó damhsa.